ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: գրել
      գրել(1),       ՛գրել(2) ,       գրել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. գրել
     Բացատրություն: գրել
     Վիքիփեդիա: գրել
     [ոլորտ]
         1. - գիր և կից հանգամանքներ
         2. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. write, make out, go down, write down, precipitate off
     Վիքիփեդիա: write
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. писать, написать
     Վիքիփեդիա: писать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. գրել, հեղինակել
     Վիքիփեդիա: գրել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.