ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դառն
      դառն(1),       դառն(2) ,       դառնալ(3) ,       դառնալ(4) ,       դառնալ(5) ,       դառնալ(6) ,       դառնալ(7) ,       դառնալ(8) ,       դառնալ(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. դառնալի, դառնլիր, դառնալից, դառնությամբ լի, դառն
        հոմ. - դառնլիր, դառնալից, դառնությամբ լի, դառն
     Վիքիփեդիա: դառնալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. полный горечи, горестный, печальный
     Վիքիփեդիա: полный горечи
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. դառնալի, դառնալիր, դառնալից, դառնությամբ լի, դառն
     Վիքիփեդիա: դառնալի
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.