ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (3)դաս
      դաս(1),       դաս(2) ,       դաս(3) ,       դաս(4) ,       դաս(5) ,       դաս(6) ,       դաս(7) ,       դաս(8)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. класс
     Վիքիփեդիա: класс
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դաս
     Վիքիփեդիա: դաս
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Ոլորտում առկա հասկացողությունները
©2020 ISMA.