ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: դու
      դու(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
ENGLISH
  [pronoun]
   1. you
     Վիքիփեդիա: you
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. ты
     Վիքիփեդիա: ты
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. դուն
     Վիքիփեդիա: դուն
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
©2020 ISMA.