ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: են
      են(1),       են(2) ,       են(3) ,       են(4) ,       ՛լինել(5) ,       լինել(6) ,       լինել(7) ,       լինել(8) ,       ՛լինել(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.