ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ես
      ես(1),       ես(2) ,       ես(3) ,       ես(4) ,       ես(5) ,       ես(6) ,       ՛լինել(7) ,       լինել(8) ,       լինել(9) ,       լինել(10) ,       ՛լինել(11)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ես
     Վիքիփեդիա: ես
ENGLISH
  [pronoun]
   1. I
     Վիքիփեդիա: I
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. я
     Վիքիփեդիա: я
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ես
     Վիքիփեդիա: ես
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները

Բացատրություն

©2020 ISMA.