ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երբ
      երբ(1),       երբ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. երբ
     Վիքիփեդիա: երբ
ENGLISH
  [pronoun]
   1. when
     Վիքիփեդիա: when
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. когда
     Վիքիփեդիա: когда
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. երբ
     Վիքիփեդիա: երբ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.