ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երեխա
      երեխա(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երեխա, ճիժ
        հոմ. - ճիժ
     Վիքիփեդիա: երեխա
     [ոլորտ]
         1. - օրգան օժտված որոշակի իշխանությամբ
         2. - ընտանեկան միջավայր
         3. - քիմիա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. child, bairn, wean
     Վիքիփեդիա: child
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. ребёнок, малявка
     Վիքիփեդիա: ребёнок
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երեխայ, երախայ
     Վիքիփեդիա: երեխայ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.