ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: Երկիր
      Երկիր(1),       երկիր(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Երկիր, Երկիր մոլորակ
        հոմ. - Երկիր մոլորակ
     Վիքիփեդիա: Երկիր
     [ոլորտ]
         1. - արեգակնային համակարգ
         2. - տիեզերք
         3. - տիեզերական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. Earth
     Վիքիփեդիա: Earth
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. Земля, планета Земля
     Վիքիփեդիա: Земля
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Երկիր, Երկիր մոլորակ
     Վիքիփեդիա: Երկիր
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Բաղադրիչ մասերը

Բացատրություն

©2020 ISMA.