ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երկրաչափական
      երկրաչափական(1),       երկրաչափական(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. երկրաչափական
     Բացատրություն: երկրաչափական
     Վիքիփեդիա: երկրաչափական
     [ոլորտ]
         1. - գիտության ոլորտ
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. geometric, geometrical
     Վիքիփեդիա: geometric
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. геометрический
     Վիքիփեդիա: геометрический
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. երկրաչափական
     Վիքիփեդիա: երկրաչափական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.