ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: երևույթ
      երևույթ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երևույթ
     Բացատրություն: երևույթ
     Վիքիփեդիա: երևույթ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. happening, occurrence
     Վիքիփեդիա: happening
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. явление
     Վիքիփեդիա: явление
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. երեւոյթ
     Վիքիփեդիա: երեւոյթ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.