ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: զարգացում
      զարգացում(1),       զարգացում(2) ,       զարգացում(3) ,       զարգացում(4) ,       զարգացում(5) ,       զարգացում(6) ,       զարգացում(7) ,       զարգացում(8) ,       զարգացում(9) ,       զարգացում(10)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բարգավաճում
     Վիքիփեդիա: բարգավաճում
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. prosperity, bonanza
     Վիքիփեդիա: prosperity
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. процветание, расцвет
     Վիքիփեդիա: процветание
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բարգաւաճում, զարգացում, ծաղկում
     Վիքիփեդիա: բարգաւաճում
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.