ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: զուգահեռ
      զուգահեռ(1),       զուգահեռ(2) ,       զուգահեռ(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. զուգահեռ
     Վիքիփեդիա: զուգահեռ
     [ոլորտ]
         1. - գծագրություն
         2. - մաթեմատիկա
         3. - երկրաչափություն
ENGLISH
  [noun]
   1. parallel
     Վիքիփեդիա: parallel
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. параллель, параллельная линия
     Վիքիփեդիա: параллель
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. զուգահեռ.
     Վիքիփեդիա: զուգահեռ.
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.