ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: էլեկտրական
      էլեկտրական(1),       էլեկտրական շղթա(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. էլեկտրական
     Բացատրություն: էլեկտրական
     Վիքիփեդիա: էլեկտրական
     [ոլորտ]
         1. - էլեկտրականություն
         2. - էլեկտրատեխնիկա
         3. - էլեկտրամագնիսականություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. electric, electrical
     Վիքիփեդիա: electric
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. электрический
     Վիքիփեդիա: электрический
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. ելեկտրական
     Վիքիփեդիա: ելեկտրական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.