ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: Էմ
      Էմ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Էմ
     Վիքիփեդիա: Էմ
     [ոլորտ]
         1. - կանացի ոլորտ
ENGLISH
  [noun]
   1. Em
     Վիքիփեդիա: Em
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. Эм
     Վիքիփեդիա: Эм
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. Էմ
     Վիքիփեդիա: Էմ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.