ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ՛էություն
      էություն(1),       էություն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բնական հատկություն, էություն
        հոմ. - էություն
     Վիքիփեդիա: բնական հատկություն
ENGLISH
  [noun]
   1. nature
     Վիքիփեդիա: nature
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. естество
     Վիքիփեդիա: естество
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. բնական յատկութիւն, էութիւն
     Վիքիփեդիա: բնական յատկութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.