ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: է
      է(1),       է(2) ,       է(3) ,       է(4) ,       է(5) ,       ՛լինել(6) ,       լինել(7) ,       լինել(8) ,       լինել(9) ,       ՛լինել(10)
ՀԱՅԵՐԵՆ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.