ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ընկալել
      ընկալել(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ընկալել
     Բացատրություն: ընկալել
     Վիքիփեդիա: ընկալել
     [ոլորտ]
         1. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. perceive, tune in, make of, absorb, comprehend
     Վիքիփեդիա: perceive
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. воспринимать, воспринять, понимать, осознавать, перцепировать
     Վիքիփեդիա: воспринимать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ընկալել
     Վիքիփեդիա: ընկալել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.