ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)ընտրել
      ընտրել(1),       ընտրել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ընտրել
     Բացատրություն: ընտրել
     Վիքիփեդիա: ընտրել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. elect, choose, adopt, put in, vote in, get in
     Վիքիփեդիա: elect
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. избирать, избрать
     Վիքիփեդիա: избирать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ընտրիլ
     Վիքիփեդիա: ընտրիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.