ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (3)թափանցել
      թափանցել(1),       թափանցել(2) ,       թափանցել(3) ,       թափանցել(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. թափանցել, ներթափանցել, անցնել
        հոմ. - ներթափանցել, անցնել
     Բացատրություն: թափանցել
     Վիքիփեդիա: թափանցել
     [ոլորտ]
         1. - օպտիկա
         2. - գիտության ոլորտ
         3. - կրթության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. penetrate, infiltrate, permeate, pass through
     Վիքիփեդիա: penetrate
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. проходить, просачиваться, проникнуть, пронизывать, пронизать, заронять, заронить
     Վիքիփեդիա: проходить
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. թափանցել, ներթափանցել
     Վիքիփեդիա: թափանցել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.