ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)թե
      թե(1),       թե(2) ,       թե(3) ,       թե(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. թե
     Վիքիփեդիա: թե
РУССКИЙ
  [союз]
   1. что
     Վիքիփեդիա: что
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [շաղկապ]
   1. թէ
     Վիքիփեդիա: թէ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.