ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: իմաստ
      իմաստ(1),       իմաստ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. իմաստ
     Վիքիփեդիա: իմաստ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. meaning, sense, purport
     Վիքիփեդիա: meaning
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. смысл, толк
     Վիքիփեդիա: смысл
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. իմաստ
     Վիքիփեդիա: իմաստ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.