ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ինքն
      ինքն(1),       ինքն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ինքը, ինքը, ինքն, նա ինքը
        հոմ. - ինքն, նա ինքը
     Վիքիփեդիա: ինքը
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. сам
     Վիքիփեդիա: сам
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. ինք, ինքը, ինքը, ինքը
     Վիքիփեդիա: ինք
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.