ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ինֆորմացիոն
      ինֆորմացիոն(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տեղեկատվական, ինֆորմացիոն
        հոմ. - ինֆորմացիոն
     Բացատրություն: տեղեկատվական
     Վիքիփեդիա: տեղեկատվական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. informational
     Վիքիփեդիա: informational
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. информационный
     Վիքիփեդիա: информационный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. տեղեկատուական
     Վիքիփեդիա: տեղեկատուական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.