ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: իսկ
      իսկ(1),       իսկ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [վերաբերական]
   1. իսկը
     Վիքիփեդիա: իսկը
     [ոլորտ]
         1. - էջ
         2. - ազատ ոճով գրված տեքստ
         3. - գիրք(տեսակներ)
ENGLISH
  [attitude]
   1. namely
     Վիքիփեդիա: namely
РУССКИЙ
  [?]
   1. а именно
     Վիքիփեդիա: а именно
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [վերաբերական]
   1. իսկ, իսկը
     Վիքիփեդիա: իսկ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.