ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: իրենց
      իրենց(1),       իրենց(2) ,       իրեն(3) ,       իրեն(4) ,       իրեն(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. նրանց, իրենց
        հոմ. - իրենց
     Բացատրություն: նրանց
     Վիքիփեդիա: նրանց
ENGLISH
  [pronoun]
   1. to them
     Վիքիփեդիա: to them
РУССКИЙ
  [местоимение]
   1. им
     Վիքիփեդիա: им
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. նրանց, իրենց
     Վիքիփեդիա: նրանց
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.