ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: իր
      իր(1),       իր(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. իր, յուր
        հոմ. - յուր
     Բացատրություն: իր
     Վիքիփեդիա: իր
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [դերանուն]
   1. իր, յուր
     Վիքիփեդիա: իր
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.