ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: լինելը
      լինելը(1),       լինելը(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.