ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ծնվել
      ծնվել(1),       ծնվել(2) ,       ծնել(3) ,       ծնել(4) ,       ծնել(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ծնվել, լույս աշխարհ գալ
        հոմ. - լույս աշխարհ գալ
     Վիքիփեդիա: ծնվել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. born, draw the first breath, hail from, to be born
     Վիքիփեդիա: born
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. родиться, рождаться, народиться, нарождаться, родить на свет
     Վիքիփեդիա: родиться
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ծնիլ, լոյս աշխարհ գալ
     Վիքիփեդիա: ծնիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.