ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: ծրագիր
      ծրագիր(1),       ծրագիր(2) ,       ծրագիր(3) ,       ծրագիր(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ծրագիր, մեքենայական ծրագիր
        հոմ. - մեքենայական ծրագիր
     Վիքիփեդիա: ծրագիր
     [ոլորտ]
         1. - մշակույթի ոլորտ
         2. - ինֆորմատիկա
         3. - գրականության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. programme, program, software
     Վիքիփեդիա: programme
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. программа
     Վիքիփեդիա: программа
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. ծրագիր, մեքենայական ծրագիր
     Վիքիփեդիա: ծրագիր
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.