ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կազմակերպող
      կազմակերպող(1),       կազմակերպել(2) ,       կազմակերպել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կազմակերպիչ, կազմակերպող
        հոմ. - կազմակերպող
     Վիքիփեդիա: կազմակերպիչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. organizer, organiser, whip
     Վիքիփեդիա: organizer
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. организатор
     Վիքիփեդիա: организатор
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կազմակերպիչ, կազմակերպող
     Վիքիփեդիա: կազմակերպիչ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.