ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կատարել
      կատարել(1),       կատարել(2) ,       կատարել(3) ,       կատարել(4) ,       կատարել(5) ,       կատարել(6) ,       կատարել(7) ,       կատարել(8) ,       կատարել(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. անել, կատարել
        հոմ. - կատարել
     Վիքիփեդիա: անել
     [ոլորտ]
         1. - հասարակական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. make
     Վիքիփեդիա: make
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. делать, свершать, свершить
     Վիքիփեդիա: делать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ընել, կատարել
     Վիքիփեդիա: ընել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.