ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կարելի
      կարելի(1),       կարելի(2) ,       կարելի(3) ,       կարելի(4) ,       կարել(5) ,       կարել(6)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. կարելի
     Վիքիփեդիա: կարելի
ENGLISH
  [verb]
   1. may
     Վիքիփեդիա: may
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. можно
     Վիքիփեդիա: можно
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. կարելի
     Վիքիփեդիա: կարելի

Բացատրություն

©2020 ISMA.