ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)կենտրոն
      կենտրոն(1),       կենտրոն(2) ,       կենտրոն(3) ,       Կենտրոն(4)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կենտրոն
     Բացատրություն: կենտրոն
     Վիքիփեդիա: կենտրոն
     [ոլորտ]
         1. - միջնամաս
         2. - գծագրություն
         3. - երկրաչափություն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. centre, center
     Վիքիփեդիա: centre
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. центр, середина
     Վիքիփեդիա: центр
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կեդրոն
     Վիքիփեդիա: կեդրոն
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.