ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կլաս
      կլաս(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կլաս
     Վիքիփեդիա: կլաս
     [ոլորտ]
         1. - մշակույթի ոլորտ
         2. - ինֆորմատիկա
         3. - օբյեկտակողմնորոշված ծրագրավորում
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. class
     Վիքիփեդիա: class
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. класс
     Վիքիփեդիա: класс
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. դասակարգ
     Վիքիփեդիա: դասակարգ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
Ենթատեսակները
Բաղադրիչ մասերը

Բացատրություն

©2020 ISMA.