ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կյանքի
      կյանքի(1),       կյանք(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. կենսական, կյանքի, ապրելու
        հոմ. - կյանքի, ապրելու
     Բացատրություն: կենսական
     Վիքիփեդիա: կենսական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [adjective]
   1. vital, topical
     Վիքիփեդիա: vital
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. жизненный, витальный, насущный, кровный
     Վիքիփեդիա: жизненный
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. կենսական, կյանքի, ապրելու
     Վիքիփեդիա: կենսական
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.