ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կողմից
      կողմից(1),       կողմ(2) ,       կողմ(3) ,       կողմ(4) ,       կողմ(5) ,       կողմ(6) ,       կողմ(7)
ՀԱՅԵՐԵՆ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.