ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կոորդինատ
      կոորդինատ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կոորդինատ, կետի կոորդինատ
        հոմ. - կետի կոորդինատ
     Բացատրություն: կոորդինատ
     Վիքիփեդիա: կոորդինատ
     [ոլորտ]
         1. - մաթեմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. co-ordinate, coordinate
     Վիքիփեդիա: co-ordinate
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. координат, координат точки
     Վիքիփեդիա: координат
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կոորդինատ
     Վիքիփեդիա: կոորդինատ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.