ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կոչել
      կոչել(1),       կոչվել(2) ,       կոչվել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. անվանել, կոչել
        հոմ. - կոչել
     Բացատրություն: անվանել
     Վիքիփեդիա: անվանել
     [ոլորտ]
         1. - գյուղական ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. name, call, christen, denominate
     Վիքիփեդիա: name
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. назвать, называть, звать, величать, именовать, поименовать, кликать, кликнуть
     Վիքիփեդիա: назвать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. անուանել, կոչել
     Վիքիփեդիա: անուանել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.