ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կոր
      կոր(1),       կոր(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
ENGLISH
  [adjective]
   1. curved
     Վիքիփեդիա: curved
РУССКИЙ
  [имя прилагательное]
   1. кривой
     Վիքիփեդիա: кривой
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ածական]
   1. կոր
     Վիքիփեդիա: կոր

Բացատրություն

©2020 ISMA.