ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)կուրս
      կուրս(1),       կուրս(2) ,       կուրս(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. կուրս
     Վիքիփեդիա: կուրս
     [ոլորտ]
         1. - բու
         2. - շինություն(տեսակներ)
         3. - քիմիա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. course year
     Վիքիփեդիա: course year
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. курс
     Վիքիփեդիա: курс
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. քուրս
     Վիքիփեդիա: քուրս
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.