ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: կտտացնել
      կտտացնել(1),       կտտացնել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. կտտացնել
     Վիքիփեդիա: կտտացնել
     [ոլորտ]
         1. - ինֆորմատիկա
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. click
     Վիքիփեդիա: click
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. щёлкать, кликать, щёлкнуть, кликнуть
     Վիքիփեդիա: щёлкать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. կտտացնել
     Վիքիփեդիա: կտտացնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.