ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (1)հագցնել
      հագցնել(1),       հագցնել(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հագցնել
     Բացատրություն: հագցնել
     Վիքիփեդիա: հագցնել
     [ոլորտ]
         1. - կենցաղային ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. put on
     Վիքիփեդիա: put on
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. надевать, надеть
     Վիքիփեդիա: надевать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հագցնել
     Վիքիփեդիա: հագցնել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
Դասերը, որոնց պատկանում է
©2020 ISMA.