ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հաղորդում
      հաղորդում(1),       հաղորդում(2) ,       հաղորդում(3) ,       հաղորդում(4) ,       հաղորդում(5) ,       հաղորդել(6) ,       հաղորդել(7) ,       հաղորդել(8) ,       հաղորդել(9) ,       հաղորդել(10)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հաղորդում
     Բացատրություն: հաղորդում
     Վիքիփեդիա: հաղորդում
     [ոլորտ]
         1. - հեռուստատեսություն
         2. - շինություն(տեսակներ)
         3. - հիմնարկության ոլորտ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. broadcast, transmission, transmittal
     Վիքիփեդիա: broadcast
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. передача
     Վիքիփեդիա: передача
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հաղորդում
     Վիքիփեդիա: հաղորդում
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.