ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: համակարգ
      համակարգ(1),       համակարգ(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. համակարգ, սիստեմ
        հոմ. - սիստեմ
     Բացատրություն: համակարգ
     Վիքիփեդիա: համակարգ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. system, framework
     Վիքիփեդիա: system
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. система
     Վիքիփեդիա: система
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. համակարգ, սիստեմ, դրութիւն
     Վիքիփեդիա: համակարգ
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.