ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: համարել
      համարել(1),       համարել(2) ,       համարվել(3)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. համարել
     Բացատրություն: համարել
     Վիքիփեդիա: համարել
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. consider, put down as, identify with, think of as, rate, find
     Վիքիփեդիա: consider
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. считать, принимать, досчитать, посчитать, полагать
     Վիքիփեդիա: считать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. համարել
     Վիքիփեդիա: համարել
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.