ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (2)հանգույց
      հանգույց(1),       հանգույց(2) ,       հանգույց(3) ,       հանգույց(4) ,       հանգույց(5)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հանգույց
     Բացատրություն: հանգույց
     Վիքիփեդիա: հանգույց
     [ոլորտ]
         1. - ցանց(տեսակներ)
         2. - առաջամաս օբյեկտի
         3. - նյութատեխնիկական ապահովում
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [noun]
   1. block
     Վիքիփեդիա: block
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [имя существительное]
   1. узел
     Վիքիփեդիա: узел
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [գոյական]
   1. հանգոյց
     Վիքիփեդիա: հանգոյց
     [բառի օգտագործման սխեմա]
©2020 ISMA.