ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հանդիսանալ
      հանդիսանալ(1)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հանդիսանալ
     Վիքիփեդիա: հանդիսանալ
ENGLISH
  [verb]
   1. be
     Վիքիփեդիա: be
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. являться, явиться
     Վիքիփեդիա: являться
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հանդիսանալ
     Վիքիփեդիա: հանդիսանալ
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.