ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: հաջողություն
      հաջողություն(1),       հաջողություն(2)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [ձայնարկություն]
   1. ցտեսություն, հաջողություն
        հոմ. - հաջողություն
     Վիքիփեդիա: ցտեսություն
ENGLISH
  [interjection]
   1. good-bye, goodbye, bye-bye, bye, adieu, cheers
     Վիքիփեդիա: good-bye
РУССКИЙ
  [междометие]
   1. до свидания, до встречи, пока
     Վիքիփեդիա: до свидания
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [ձայնարկություն]
   1. ցտեսութիւն, յաջողութիւն
     Վիքիփեդիա: ցտեսութիւն
Դասերը, որոնց պատկանում է

Բացատրություն

©2020 ISMA.