ՆԱԽՈՐԴ ԿՈՆՑԵՊՏՆԵՐ: (5)՛հասնել
      ՛հասնել(1),       ՛հասնել(2) ,       ՛հասնել(3) ,       հասնել(4) ,       հասնել(5) ,       հասնել(6) ,       հասնել(7) ,       ՛հասնել(8) ,       հասնել(9)
ՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. ՛հասնել
     Վիքիփեդիա: ՛հասնել
     [ոլորտ]
         1. - ընտանեկան միջավայր
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ENGLISH
  [verb]
   1. get, get about, get around
     Վիքիփեդիա: get
     [բառի օգտագործման սխեմա]
РУССКИЙ
  [глагол]
   1. доехать, домахать, домахивать, домахнуть
     Վիքիփեդիա: доехать
     [բառի օգտագործման սխեմա]
ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԵՆ
  [բայ]
   1. հասնիլ
     Վիքիփեդիա: հասնիլ
     [բառի օգտագործման սխեմա]

Բացատրություն

©2020 ISMA.